ഏറ്റവും വലിയ 10 വാര്‍ത്ത ​| TOP TEN BREAKING NEWS | July 29, 2021The official YouTube channel for Manorama News.

Subscribe us to watch the missed episodes.

Subscribe to the #ManoramaNews YouTube Channel
Get ManoramaNews Latest news updates
Visit our website: www.manoramanews.com
Follow ManoramaNews in Twitter
Watch the latest ManoramaNews News Video updates and special programmes:

Watch the latest Episodes of ManoramaNews Nattupacha

Watch the latest Episodes of ManoramaNews ParayatheVayya

Watch the latest Episodes of ManoramaNews NiyanthranaRekha

Watch the latest Episodes of ManoramaNews GulfThisWeek

Watch the latest Episodes of ManoramaNews ThiruvaEthirva

Watch the latest Episodes of ManoramaNews NereChowe

Watch the latest Episodes of ManoramaNews Fasttrack

Watch the latest Episodes of ManoramaNews Selfie

Watch the latest Episodes of ManoramaNews Veedu

Manorama News
Manorama News, Kerala’s No. 1 news and infotainment channel, is a unit of MM TV Ltd., Malayala Manorama’s television venture. Manorama News was launched on August 17, 2006. The channel inherited the innate strengths of the Malayala Manorama daily newspaper and its editorial values: accuracy, credibility and fairness. It raised the bar in Malayalam television news coverage and stands for unbiased reporting, intelligent commentary and innovative programs. MM TV has offices across the country and overseas, including in major cities in Kerala, Metros and in Dubai, UAE.

11 comments

 1. തട്ടിപ്പ്കാർക് വേണ്ടി ഉള്ള പാക്കേജ് ആയിരിക്കും ആദ്യം വരുക………….
  തുടക്കം കുറിച്ചത്, നല്ലവർ അടച്ച നികുതി പണം കൊണ്ട് തട്ടിപ്പ്കാർ വരുത്തി വെച്ച ബാങ്കിലെ ബാധൃത അടച്ചു കൊണ്ട്….

  തട്ടിപ്പ് ബാധൃതകൾ ചാലൻജ് തുടങ്ങി ട്ടാ….

  വളർച്ച കാരണം ബക്കറ്റ് മാറ്റി,ബാരൽ ആയിരിക്കും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുക..

 2. ഇത് എപ്പോൾ അവസാനിക്കും..??
  കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ പറയും
  കൊറോണക് ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ..??

  ഇപ്പോൾ ആണ് സർക്കാർ ജോലിയുടെ വിലമനസിലാകുന്നത്

 3. ജീല്ലതിരിച്ചുള്ളഎണ്ണംപറയൈമ്പോൾഎന്ത്കൊണ്ട്T.P.Rനിരക്ക്പറയുന്നില്ല

 4. What else do you expect after giving relaxation for every god damn thing happening in the state?? Government don’t care about people at their well-being .. everything is politics No religion is above wellbeing

Leave a comment

Your email address will not be published.