உலக செய்திகள் | 18.12.2021 | World News | US | Russia | ISIS | Omicron | China | World News Tamil

#Chanakyaa #Worldnews #WorldNewsTamil #TodayNews #ThrusdayWorldNews சாணக்யா! அரசியல், சமூக பிரச்சனை , அறிவியல் , கலாச்சாரம் , விளையாட்டு , சினிமா மற்றும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை வழங்கும் ஊடகம். A Tamil media channel focusing on , Politics, Social issues, Science , Culture, Sports, Cinema and Entertainment. Connect with Chanakyaa: SUBSCRIBE US to get the latest news updates: Visit Chanakyaa Website – Like… Continue reading உலக செய்திகள் | 18.12.2021 | World News | US | Russia | ISIS | Omicron | China | World News Tamil