අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.13 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

LIVE🔴අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.13 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin ශමීන්ද්‍ර ෆර්ඩිනෑන්ඩු – ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ – ‘දි අයිලන්ඩ්’ පුවත්පත නිතිඥ සුදර්ශන ගුණවර්ධන This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana12pmnews #srilanka #live

අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.14 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2022.05.14 අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.14 0:00 – සිරස්තල​ | Headlines 01:23 – රාජපක්ෂ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරනවා – අගමැති | Will change policies of Rajapaksa govt – PM Ranil 04:07 – ජනපති ලිපියට සජිත්ගෙන් ලිපියක් | No nominations from SJB for new Cabinet: Sajith… Continue reading අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.14 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin