අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.14 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2022.05.14 අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.14 0:00 – සිරස්තල​ | Headlines 01:23 – රාජපක්ෂ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරනවා – අගමැති | Will change policies of Rajapaksa govt – PM Ranil 04:07 – ජනපති ලිපියට සජිත්ගෙන් ලිපියක් | No nominations from SJB for new Cabinet: Sajith… Continue reading අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.14 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

News 1st: Prime Time Sinhala News – 7 PM | (12/05/2022) රාත්‍රී 7.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති

News 1st රාත්‍රී 7.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – 2022/05/12 #PrimeTimeNews Subscribe us: Watch more videos: Like us on Facebook: Follow us via Twitter: Newsfirst.lk Sri Lanka’s Number One News Provider. Web: www.newsfirst.lk Email: contact@newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st #SFL3 #KDB3

News 1st: Prime Time Sinhala News – 10 PM | (16/05/2022) රාත්‍රී 10.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති

News1st රාත්‍රී 10.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – 2022/05/16 #PrimeTimeNews Subscribe us: Watch more videos: Like us on Facebook: Follow us via Twitter: Newsfirst.lk Sri Lanka’s Number One News Provider. Web: www.newsfirst.lk Email: contact@newsfirst.lk Telephone: +94 114792700 #SriLankaNews #lka #News1st #KDB1 #VIM1 #SFL1 #ABN1

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.05.13 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

0:00 -සිරස්තල​ | Headlines 2:23 -අමෙරිකා සහ චීන තානාපතිවරුන් අගමැති හමුවෙයි… | PM Ranil Wickremesinghe meets several foreign envoys after taking office 9:01 -අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් – මෛත්‍රී | We expect an all-party government – Maithripala Sirisena 15:22 -ජනපති යොමු කළ පිළිතුරු ලිපිය… | President Rajapaksa’s reply to SJB leader Sajith Premadasa… Continue reading අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.05.13 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

ARY News | Prime Time Headlines | 9 AM | 15th December 2021

#WinterVacation2021 #LahoreSmoge #ARYNewsHeadlines – Unemployed youth climbs cellphone tower in Jhelum, video goes viral – Pakistan sends more humanitarian aid to Afghanistan – Forensic audit proves Saqib Nisar’s audio leak ‘edited’ – Punjab govt prepares draft of new bill to amend local govt act – Now you can get your passport at home within 24… Continue reading ARY News | Prime Time Headlines | 9 AM | 15th December 2021

ARY News | Prime Time Headlines | 9 PM | 15 December 2021

#PetrolPrices #PAKvsWI #WorldMostAdmiredMen2021 #CitizenPortal PM IMRAN KHAN CHAIRS APEX COMMITTEE MEETING ON AFGHANISTAN. EXPLAINER: WHY IS RUSSIA’S PUTIN SO FOCUSED ON UKRAINE?. NEVER GAVE A PENNY FOR HOUSEHOLD EXPENSES OF BANI GALA: JAHANGIR TAREEN. BULLS DOMINATES PSX AS 100-INDEX GAINS 1,150 POINTS. WINTER VACATIONS FOR SCHOOLS, COLLEGES IN JANUARY, NCOC DECIDES. US HOUSE APPROVES PROPOSED… Continue reading ARY News | Prime Time Headlines | 9 PM | 15 December 2021

ARY News | Prime Time Headlines | 12 AM | 18th DECEMBER 2021

#Omicron #OmicronInKarachi #OICIslamabad #LatestHeadlines – Suspected Omicron patient flees from quarantine facility in Karachi – Traffic plan for OIC CFM meeting in Islamabad announced – Denying rumours, son says Chaudhry Shujaat Hussain recovering fast – Google reveals what Pakistanis searched for in 2021 – Shehbaz Sharif family used employees accounts for money laundering – Punjab… Continue reading ARY News | Prime Time Headlines | 12 AM | 18th DECEMBER 2021

World News​ 20th-December -2021 | BBN NEWS

World News​ 20th-December -2021 | BBN NEWS BBN NEWS AND ENTERTAINMENT | PLEASE SUBSCRIBE THIS CHANNEL MORE VIDEOS: *Top 10 News: *Speed News: *World News Headlines: *World News: *News Bulletin: *Headlines: TO subscribe us on youtube: To get the latest News updated visit Our Website: To Stay with latest updated News, Download Our App: Google… Continue reading World News​ 20th-December -2021 | BBN NEWS