අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.14 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2022.05.14 අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.14 0:00 – සිරස්තල​ | Headlines 01:23 – රාජපක්ෂ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරනවා – අගමැති | Will change policies of Rajapaksa govt – PM Ranil 04:07 – ජනපති ලිපියට සජිත්ගෙන් ලිපියක් | No nominations from SJB for new Cabinet: Sajith… Continue reading අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.05.14 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.05.13 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

0:00 -සිරස්තල​ | Headlines 2:23 -අමෙරිකා සහ චීන තානාපතිවරුන් අගමැති හමුවෙයි… | PM Ranil Wickremesinghe meets several foreign envoys after taking office 9:01 -අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් – මෛත්‍රී | We expect an all-party government – Maithripala Sirisena 15:22 -ජනපති යොමු කළ පිළිතුරු ලිපිය… | President Rajapaksa’s reply to SJB leader Sajith Premadasa… Continue reading අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.05.13 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-05-13

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-05-13 This video was uploaded for news reporting purposes… Subscribe now : Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: Follow Us On Like us on Facebook: Follow us via Twitter: Follow us via Instagram – #HiruNews #HiruNews0655PM #HiruAfterNoonNews #HiruTV… Continue reading හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-05-13

World News​ 20th-December -2021 | BBN NEWS

World News​ 20th-December -2021 | BBN NEWS BBN NEWS AND ENTERTAINMENT | PLEASE SUBSCRIBE THIS CHANNEL MORE VIDEOS: *Top 10 News: *Speed News: *World News Headlines: *World News: *News Bulletin: *Headlines: TO subscribe us on youtube: To get the latest News updated visit Our Website: To Stay with latest updated News, Download Our App: Google… Continue reading World News​ 20th-December -2021 | BBN NEWS